Lưu trữ thẻ: lễ cúng Thần Bếp

Cúng Ông Táo Cần Những Gì? (Mới 2024)

Cúng Ông Táo Cần Những Gì? (Mới 2024)

Việc đưa ông Công ông Táo về trời không đòi hỏi sự tráng lệ, nhưng cần sự trang trọng và ân cần, thể hiện lòng thành của gia chủ. Vậy, để tổ chức lễ cúng ông Táo cần những gì? Và làm thế nào để thực hiện bài khấn và cúng ông Công ông Táo […]