Lưu trữ thẻ: chín chữ cù lao

Chín Chữ Cù Lao Là Gì? Luận Giải Hay Và Mới 2024

Chín Chữ Cù Lao Là Gì? Luận Giải Hay Và Mới Nhất 2024

Đức Phật đã truyền dạy Kinh Vu-lan về lòng hiếu đạo, nhấn mạnh đến sự vĩ đại của công ơn cha mẹ đã sinh ra ta, và hướng dẫn cách báo đáp lòng biết ơn đầy tôn trọng đó. Trong bài viết hôm nay, để hiểu hơn về công lao dưỡng dục to lớn ấy, […]