Lưu trữ thẻ: cách cúng sao Thái Bạch

Tổng Quan Về Lễ Cúng Sao Thái Bạch (Mới 2024)

Tổng Quan Về Lễ Cúng Sao Thái Bạch (Mới 2024)

Trong truyền thống dân gian, có một câu ngạn ngữ: “Sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà”, một cách diễn đạt để mô tả tình trạng không may mắn khi bị chiếu mệnh bởi ngôi sao này. Thực tế, Thái Bạch được xem là một trong những vị sao xấu nhất trong hệ thống 9 […]